Ceny nemovitosti jsou nejzajímavějším údajem v rámci ekonomických ukazatelů.
Zajímají nás, jelikož každý z nás potřebuje někde bydlet, každý chceme bydlet lépe a řešíme, jak nejlépe uložit či zhodnotit peníze.
Nemovitosti, jelikož jsou takzvaně nemovité čili není je možné přesunout, velice dobře drží hodnotu, tudíž jsou vyhledávaným aktivem.

Ceny nemovitostí 2020

V tomto roce v prvních dvou měsících pokračoval víceméně stabilní, ačkoliv již nijak zvlášť oslnivý, růst.
Během března, dubna a května 2020 však realitní trh zaznamenal pokles až úplné zastavení.
Důvodem toho byla pandemie viru Covid – 19, kvůli které došlo k masivní karanténě a zastavení byznysu v mnoha ekonomických odvětvích. Více informací o všech aplikovaných opatřeních vlády je uvedeno zde.
Po zbytek roku 2020, tedy i během doby, kdy se bojuje s pandemii viru, lze očekávat, že ceny nemovitostí budou klesat. Důvod toho je pokles mezd, zvýšená nezaměstnanost a nejistota, která se bude projevovat v podobě snížené poptávky.
Lze očekávat snížená poptávka po koupi luxusnějších nemovitosti, jelikož tyto budou pro mnoho do této doby zajištěných a ekonomicky stabilních jedinců nedosažitelné a dlouhodobě ekonomicky neudržitelné.
Naproti tomu můžeme očekávat zvýšenou poptávku po rekreačních objektech, které budou lidé pořizovat za účelem krátkodobých pronájmů pro tuzemské turisty, nebo jako rodinné objekty pro osobní rekreaci.

Ceny nemovitostí 2019

Během roku 2019 došlo k opětovnému růstu cen nemovitostí, ačkoliv ten zpomaloval, čímž se završil vysoký růstový trend z let 2017 až 2019.
Růst byl podpořen vývojem mezd ve městech, kde došlo k razantnějšímu růstu cen nemovitostí, a dále nízkými úrokovými sazbami hypoték.

Kam dále?

Nechte si zpracovat přesný odhad online za cenu 25 Kč. Výsledek obdržíte ihned na email. Pro získání přesného odhadu online pokračujte zde.
Ceny nemovitostí