Odhad nemovitosti kalkulačka

Představujeme vám novou službu – odhad nemovitosti kalkulačka.
Tato kalkulačka vám dovolí vypočítat aktuální tržní cenu jakékoliv nemovitosti ve střední Evropě.
Je třeba vyplnit základní formulář pro popis nemovitosti, vyplnit email, případně zaplatit poplatek, pokud si přejete využít přesného ocenění Nemovitosti. Ihned poté obdržíte odhad na váš e-mail, ze kterého si jej můžete stáhnout. Zde můžete nalézt jednoduchý a interaktivní formulář, kde popište vlastnosti nemovitosti, kterou chcete odhadnout. Služba je zdarma a anonymní. 
Odhad nemovitosti můžete opakovat kolikrát chcete a můžete si díky němu ocenit jakoukoliv nemovitost – nemusíte být její majitel.
Tuto kalkulačku proto můžete využít, pokud zvažujete koupi nemovitosti, nebo její prodej.
S odhadem nemovitosti můžete jakkoliv nakládat – Můžete představit protistraně, použít při úředních záležitostech, pokud to úřady dovolí a nebudou vyžadovat znalecký posudek, či v jiných případech – např. pro spokojení vaší zvědavosti.

O kalkulačce

Kalkulačka je nejpřesnější u nemovitostí, které se obchodují nejvíce. Nejnižší odchylku tedy můžete například čekat při ocenění bytových jednotek, rodinných domů, pozemku pro výstavbu nebo pro zemědělskou činnost.
Naopak při ocenění nemovitosti, které se obchodují minimálně nebo výjimečně, může docházet k vyšší cenové odchylce. Příkladem mohou být prodeje na samotách, průmyslové objekty, nebytové jednotky, zatížené pozemky, a tak dále.
Je to z toho důvodu že pro výpočet ceny se používají data z realitního trhu, které sbíráme od roku 2013 v celé Evropě.
Jinými slovy, pokud se s nemovitostmi neobchoduje, není možné provést srovnání na základě tvrdých dat z realitního trhu, tedy jakýkoliv odhad je s vyšší odchylkou do plusu nebo do mínusu.
Abychom minimalizovali tyto situace, používáme pokročilých výpočetních metodik, které používají soudní znalci a znalecké ústavy, abychom i z malého množství srovnatelných dat byli schopni vytvořit přesné ocenění, které bude mít minimální odchylku.

Odhad nemovitosti kalkulačka – Přesné ocenění

Výsledek z této kalkulačky tady můžete považovat za nejpřesnější možný odhad, který je možný na základě dostupných dat vytvořit.
Na systému stále pracujeme, takže v budoucnu bude dále přesnější a bude pracovat s více daty, které bude možné na základě lokality, stavu a dalších vlastnosti korelovat.
odhad nemovitosti kalkulačka