Tržní cena nemovitosti kalkulačka

Rádi byste znali cenu nemovitosti, aniž byste platili vysoké částky za služby odhadců?
Přesně tuto potřebu jsme měli i my.
Dlouho jsme bádali nad tím, jak pomocí moderních technologií a pokročilých výpočetních postupů vytvořit uživatelský jednoduchou a zároveň přesnou kalkulačku, která bude počítat tržní cenu nemovitosti.
V realitní oblasti se pohybujeme od roku 2008 a jelikož máme k technologiím blízko, položili jsme základ nové službě, která právě tyto znaky splňuje – Tržní cena nemovitosti kalkulačka.
Problém oceňování nemovitostí je to, že pro přesné správné ocenění je třeba obrovského množství dat z realitních trhů, kde se obchodují jednotlivé typy nemovitostí.
A protože cena nemovitosti se v čase vyvíjí, je třeba tyto data získávat neustále.
Každému je totiž jasné, že odhad, který byl vytvořený před rokem, dnes již aktuální není a se současnou cenou má málo společného.

Co ovlivňuje tržní cenu nemovitosti

Samozřejmě určitý vývoj historického hlediska má na aktuální cenu vliv, nicméně těch vlivů, které finální cenu nemovitosti vytváří, je mnohem více.
Může jít o aktuální poptávku kupců, inflaci, výši mezd, ekonomickou situaci v zemi, podmínky na hypotečním trhu, subvence ze strany státu, aktuální nabídku nemovitostí k prodeji atd.
Všechny tyto vlivy a ještě mnoho dalších se projevují v ceně nemovitosti. Nelze však těmto vlivům přiřazovat váhy a spolehnout se na to, že vytvoříme výpočet, který bude vždy platný.
Nikdy totiž nebudeme schopni postřehnout všechny vlivy, které se do ceny nemovitostí promítají.
Proto je nutné, a jediné správné, sledovat realitní trh a snažit se vysledovat trendy korelace, které jednotlivé typy nemovitostí ovlivňují.

Tržní cena nemovitosti kalkulačka – váš nový přesný nástroj

Ačkoli se může zdát, že tato kalkulačka je velice jednoduchá, skrývá se za ní mnoho práce. Díky ní je totiž možné spočítat aktuální tržní cenu nemovitosti s minimální odchylkou a kdekoliv v Evropě.
Navíc její využití je velice výhodné, jelikož je zcela zdarma či, v případě potřeby uživatele stanovení přesné tržní ceny, za minimální poplatek.
V každém případě jde o výjimečně výhodnou službu, jejíž využití zajistí vyšší informovanost, což se může projevit v rozpoznání výjimečně výhodné transakce či vyvarování se výjimečně nevýhodnému obchodu.
odhad nemovitosti kalkulačka