Vývoj cen nemovitostí

Na čem je závislý vývoj cen nemovitostí? V tomto článku se vám pokusíme problematiku vývoje cen nemovitostí vysvětlit. Připravte se… bude to poněkud složitější.
Na okraj lze uvést že ceny nemovitostí jsou ukazatel, který reaguje na ekonomické ukazatele, které proběhly dříve.
Ekonomické ukazatele, které ovlivňují ceny nemovitosti jsou:
  • Výše mezd
  • Dostupnost úvěrů
  • Dostupnost požadovaného typu nemovitostí na realitním trhu
  • Zákonný rámec vlastnictví
  • Všeobecný sentiment na realitním trhu
U všech těchto ukazatelů lze uvést, že pokud se zhoršují, potom se i ceny nemovitostí snižují. Naopak pokud se zlepšují, ceny nemovitosti se zvyšují.
Pokud tedy například se zvyšují mzdy, lze očekávat že v průběhu následujících měsíců či let, pokud však nedojde k opětovnému poklesu mezd, bude docházet ke zvyšování cen nemovitostí.

Krize a vývoj cen nemovitostí

V krizi ceny nemovitostí reagují na pokles závislých ukazatelů, které jsou popsány výše, s dalším časovým odstupem.
Je to z toho důvodu, že majitele nemovitosti jsou zvyklí na cenovou hladinu z minulosti a nejsou ochotni z ní zásadně slevit.
Naproti tomu kupci, kteří jsou již nově nastalou situací smíření, požadují nižší ceny.
V tuto dobu tedy nedochází k protnutí nabídky a poptávky, proto vypadá realitní trh jako kdyby se zastavil. Vývoj cen nemovitostí se v prvních měsících krize proto ihned neprojeví.
Nedochází k žádným nebo jen minimu převodů.
Nejpostiženější v tuto dobu jsou realitní kanceláře, které jsou na transakcích závislé. Pokud se realitní trh zastavil, neplyne jim žádný příjem, což v mnoha důsledcích může znamenat jejich konec.
Na příkladu z krize kolem roku 2009 je vidět, Jak tyto realitní kanceláře následně postupovaly. Některé začaly konzumovat zálohy či celé kupní ceny z již realizovaných zakázek, které měly ve své úschově. Jinými slovy přestaly svým klientům vyplácet tyto peníze.
Když se o tom to začalo psát v novinách, realitní kanceláře získaly velice špatné PR a mnoho nových klientů tím bylo odrazeno. Problémy se tím přesunuly i na poctivé realitní kanceláře, které se bohužel na vlně špatného sentimentu svezly.

Kam dále?

Nechte si zpracovat odhad online zdarma – ihned zjistíte cenu vaší nemovitosti nebo kohokoliv jiného.
Vývoj cen nemovitostí