Ocenění nemovitosti rychle a přesně

Chcete znát cenu nemovitosti v přesné výši vypočtené způsobem, který používají soudní znalci a znalecké ústavy pro ocenění nemovitosti?

 

ocenění nemovitosti levně a přesně

 

Díky službě Certimmo můžete tuto cenu zjistit online, levně – jen za 25 Kč a ihned. Nechte si zpracovat přesné ocenění nemovitosti zde. 

 

Služba je anonymní, můžete díky ní ocenit jakoukoliv nemovitost ve Střední Evropě a můžete opakovat, kolikrát chcete.
Jedná se o nástroj s jednoduchým použitím – zadáte popis nemovitosti, v podobě výběru z nejdůležitějších cenotvorných parametrů. Pro nejpřesnější ocenění můžete doplnit i pomocné údaje, které ocenění nemovitosti dále zpřesní. Odhad si poté stáhnete online a obdržíte jej zároveň do mailu.

Přesná cena

Výsledek služby Certimmo je založen na pokročilém algoritmu výpočtu ceny nemovitostí, který využívá obrovské databáze realitních transakcích sbírané od roku 2013 v celé Evropě.
Výsledek poskytne nejpravděpodobnější cenu bytu, domu nebo pozemku v daný čas, má minimální odchylku, vychází z tržních poměrů na realitním trhu a pro výpočet jsou použité jen ty nejpodobnější nemovitosti, jaké se na trhu obchodovaly.

Okamžitě na email

Jelikož je Certimmo postavené jako crowdová služba, nemusíte na výsledek čekat jako v případě, když si objednáte klasický odhad nemovitosti od odhadce, jehož zpracování mnohdy trvá měsíc i déle. Cena za odhad nemovitosti díky tomu je také řádově nižší. Provedení odhadu odhadcem má samozřejmě větší vypovídající hodnotu zejména u nestandardních nemovitostí, pro takové ocenění můžete využít odhad nemovitosti odhadcem.
Výsledek je vypočítán online, jelikož za službou Certimmo stojí experti v oboru, kteří tuto službu designovali od roku 2015 a použili při jejím vývoji ty nejmodernější technologie, abychom splnili ty nejnáročnějších požadavky uživatelů, kteří požadují okamžitý výsledek a přesnost.

Online

Certimmo je online služba, která vyžaduje popis oceňované nemovitosti od uživatele, aby pro něj mohla zpracovat následně odhady nemovitostí.
Čím přesnější popis uživatel provede, tím přesněji je možné provést i ocenění.
V mnoha případech uživateli pomáháme s popisem nemovitosti, pokud jsme schopni z veřejně dostupných zdrojů tyto informace zjistit.
Popis nemovitosti je tak velice jednoduchý a rychlý, navíc popisový formulář je designován interaktivně tak, aby uživatele nemátl a vedl ho ke správnému a přesnému vystižení stavu a vybavení oceňované nemovitosti.

Anonymně

Certimmo je zcela anonymní a odhad nemovitosti přes něj může provést kdokoliv na jakoukoliv nemovitost bez ověřování, zda je uživatel vlastníkem oceňované nemovitosti nebo má k nemovitosti jakýkoliv vztah.
Je to z toho důvodu, abychom dali možnost všem uživatelům volně přistupovat k informacím na realitním trhu a zároveň neměli uživatelé obavu ze zneužití svých osobních údajů, oslovování nevyžádanými nabídkami.
Díky tomu se mohou všichni informovat na reálné ceny nemovitostí a využít informace k osobnímu rozhodování, ať už je to nákup, prodej nebo výměna nemovitosti.

Metodika výpočtu odhadu nemovitosti

Metodika výpočtu, díky které Certimmo počítá odhady nemovitostí, je založena na výběru co nejpodobnějších nemovitosti obchodovaných na realitním trhu v nedávné době a matematické připodobnění srovnávaných nemovitosti k oceňované nemovitosti, kterou popsal v rámci interaktivního formuláře uživatel.

Výběr nemovitostí pro srovnaní

Nemovitosti jsou vybírány do výpočtu z hlediska území – jsou vybírány co nejbližší nemovitosti.
Dále jsou to srovnání vybírány vzorky, které jsou srovnatelné velikostí, stavem, konstrukcí, velikosti pozemku, a vybavením.

Procento shody

Každá vybraná nemovitost je skorována tzv. procentem shody, které vyjadřuje, jak se srovnávaná nemovitost podobá oceňované.
Do výpočtu jsou pak vybrány jen ty nemovitosti, které mají nejvyšší procento shody. Tím je zajištěno, že v rámci ocenění jsou použity jen ty nejpodobnější vzorky v co nejbližší lokalitě.

Indexy

Dále jsou v rámci výpočtu odhadů nemovitostí zohledněny i ty nejjemnější rozdíly – například velikost pozemku, stav nemovitosti a velikost objektů v metrech čtverečních.

Váhy a průměrování

Finálně je cena průměrována, aby odhad skutečně vystihoval reálnou situaci na trhu – to znamená, aby statistickými metodami eliminoval neodpovídající záznamy – nejdražší transakce, ale i ty nejlevnější a aby uživatele informoval o reálné tržní hodnotě, kterou je možné trhu krátkodobém či střednědobém horizontu realizovat.

Databáze jako podklad pro odhady nemovitostí

Základem služby je obrovská databáze realitních transakcí, kde jsou obsaženy prodeje i pronájmy, nabídky i realizované ceny z kupních smluv. Každá nemovitost, která je databázi uložená, je přesně popsáno, s fotografiemi a s vývojem ceny, za kterou byla na realitním trhu nabízena. Mimo ocenění jednotlivých nemovitostí umožňuje konstrukci cenové mapy nemovitostí.
Databáze nevychází z dříve zpracovaných odhadů nemovitostí, jak to někdy bývá u databází konkurenčních subjektů. Je tak zajištěno, že nedochází ke zkreslení nových odhadů vlivem potencionálně špatně provedených odhadů z minulosti.

Miliony záznamů

 Databáze obsahuje desítky milionů záznamů, které jsou sbírány v rámci celé Evropy od roku 2013.

Strukturovaně

Každá nemovitost je uložena v databázi strukturovaně tak, aby bylo možné strojově číst a hodnotit veškeré její vlastnosti – lokalitu, stav, velikost atd.

Všechny obchodované typy nemovitosti

V databázi se nacházejí všechny typy obvykle obchodovaných nemovitosti – bytové jednotky, rodinné domy, pozemky – zemědělská půda, stavební pozemky, lesy, trvalý travní porost, rekreační objekty, bytové domy, garáže, nebytové prostory.

Doba prodeje a kupní ceny

U každé nemovitosti sledujeme přesně dobu prodeje, během které byla nabízena na trhu, cenovou hladinu a její kolísání a v závěru realizovanou cenu.
Máme tak přesný přehled o tom, kde je realitní trh živý a kde se naopak prodává jen minimálně a dlouho.
Záznamy následně doplňujeme o údaje z kupních smluv.
 Jde tak on nejpřesnější databázi o realizovaných a nabídkových cenách v Evropě.

Spolehlivost

Jak je vám již určitě jasné, za službou Certimmo se skrývá mnohem více, než je na první pohled patrné. Nejedná se o generické cenové mapy nemovitostí.
Na Certimmo se můžete spolehnout – bude vaším partnerem v těch nejdůležitějších transakcích, jaké je možné v životě uskutečnit.
Obchod s nemovitostmi jsou právě tyto transakce, jelikož v rámci těchto obchodů jsou přesouvány celoživotní úspory a lidé se obvykle k těmto závazkům připoutávají na celý život.

Záruka nestržení peněz

Služba Certimmo je koncipována tak, aby v ní díky ní bylo možné jakoukoliv nemovitost.
Pokud by nastala situace, kdy by nebylo možné ocenit nemovitost popsanou uživatelem, nebude k platbě vůbec vybídnut a bude informován o důvodech nemožnosti ocenění nemovitosti.
 Díky tomu si každý může být jistí, že o své peníze nepřijde.

Možnost získat odhad zdarma

V rámci služby Certimmo můžete získat i orientační odhad nemovitosti online zdarma. Stačí pokračovat zde a vyplnit formulář pro popis nemovitosti.

Naše zkušenosti

Služba Certimmo je výsledkem několikaleté práce týmu odborníků na oceňování nemovitostí.
Za službou Certimmo stojí znalecký ústav oboru oceňování nemovitostí XP invest, který od roku 2012 ocenil majetek v rámci svých aktivit v celkové výši přesahující 100 miliard korun.
Máme bohaté zkušenosti s oceňováním nemovitostí a budeme velice rádi, pokud z nich budete v rámci vlastních aktivit čerpat.
Budeme se těšit na spolupráci a budeme dále službu Certimmo zdokonalovat.