Orientační odhad nemovitosti online zdarma je nejlepší bezplatný způsob, jak zjistit tržní cenu jakékoliv nemovitosti.Orientační odhad nemovitosti online zdarma

Díky této informaci o ceně nemovitosti můžete směle začít uvažovat o realitní transakci – prodeji, koupi, pronájmu či výměně nemovitosti.

Služba funguje tak, že vyplníte vstupní formulář kalkulačky pro popis nemovitosti, který je velice jednoduchý, navádí uživatele ikonami, které vystihují jednotlivé parametry oceňované nemovitosti.

 

Ihned po odeslání formuláře a výpočtech ocenění, kalkulace trvají řádově sekundy, si zpracovaný odhad tržní ceny můžete stáhnout a zároveň jej obdržíte na email.

 

Služba je tak skutečně online, okamžitá a uživatel získá výsledek anonymně, bez nutnosti zadávání údajů o sobě. Je to tedy v pravém slova smyslu odhad nemovitosti online a zdarma.

 

Tržní cenu nemovitosti si můžete nechat zkalkulovat nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. Postupně rozšiřujeme zpřístupněné ceny nemovitostí pro celé území EU.

Proč zdarma

Služba je zdarma, protože větší počet uživatelů je pro nás cennou zpětnou vazbou pro vylepšování námi vyvinuté kalkulačky cen nemovitostí a zejména proto, že její vývoj byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

Tento expresní odhad bude fungovat bez poplatku i v následujících letech, jelikož obchodní model byl od začátku navržen tak, aby její provoz byl financován z navazujících služeb, které uživatelé mohou využít.

 

Zdarma je i proto, že byla vyvinuta jako nástroj, který je využit k získání okamžité představy o cenové hladiny pro experty na realitním trhu. – odhad nemovitosti kalkulačka. Její provoz nás tak již stojí jen strojový čas.

Databáze pro orientační odhad nemovitosti online

databáze

Orientační odhad nemovitosti online zdarma využívá databázi, kterou plníme od roku 2013.

 

Databáze je plná realizovaných prodejů ze všech evropských realitních trhů. Je tak podkladem pro přesné ocenění v rámci tohoto odhadu nemovitosti online zdarma.
Tato databáze, která je mozkem ocenění nemovitostí, obsahuje informace o realizovaných prodejích a nabízených nemovitostí na realitním trhu.

 

Transakce jsou tak oproštěny od mimořádných okolností, které se mohou projevit při převodech mezi blízkými subjekty – např. v rámci rodiny, mezi známými, popřípadě mezi obchodními partnery.

 

Celkově se v databázi nachází desítky milionů záznamu o realitních transakcích. Každý záznam popisuje dopodrobna nemovitost, její lokalitu, její stav, jejich velikost a další vybavení.

Všechny tyto záznamy jsou pak strukturovaně uloženy, aby v nich bylo možné rychle vyhledávat a korelovat údaje s cenami v čase.

Metodika

V rámci výpočtu orientačního odhadu nemovitosti online zdarma se používají metodiky, které využívají soudní znalci a znalecké ústavy pro zpracování znaleckých posudků o cenách nemovitostí, a které vyhovují Mezinárodním oceňovacím standardům IVS.

 

Metodika je založena na porovnání a přiřazení indexů jednotlivým cenotvorným faktorům – např. u rodinného domu je to zejména lokalita, velikost objektu, velikost pozemku, stav nemovitosti, vybavení.

 

Každý typ nemovitosti má tyto indexy jiné, například u bytů se mimo jiné hodnotí typ konstrukce bytového domu, podlahová plocha jednotky atd.

 

Použitá metodika je dosud nejpřesnější nástroj pro nestranné a reálné ocenění nemovitostí.

Přesnost

Jelikož je v rámci výpočtu použita největší databáze, jakou kdy bylo možné vytvořit, a přesná metodika soudních znalců, i výsledné ocenění splňuje nejpřísnější měřítka přesnosti.

 

U běžně obchodovaných typů nemovitostí, například u bytů, je odchylka minimální a pohybuje se v řádu jednotek procent.
U méně běžně obchodovaných typů nemovitostí – například u nemovitostí na samotě, nebytových jednotek a bytových jednotek na vesnici může být odchylka vyšší, to však neznamená že by výsledek byl apriori špatně. Znamená to pouze, že srovnávané nemovitosti použité v rámci výpočtu mají ve větší míře rozdílné ceny, proto i výsledek v podobě odhadu se může oproti představě uživatele ve větší míře lišit.

 

V rámci odhadu je vždy zohledněn běžný standard provedení nemovitosti, který se objevuje v lokalitě u běžně obchodovaných nemovitostí.
Příkladem může být odhad rodinného domu, v rámci kterého je zohledněno připojení objektu ke všem inženýrským sítím (elektřina, vodovod, kanalizace a zemní plyn). Dále se počítá s tím, že objekt je vybaven koupelnou, kuchyní, toaletou a obytnými místnostmi.

 

Jak je z výše uvedeného patrné, v případě, že je předmětem ocenění objekt, který je svým provedením například hrubě podstandardní – např. mu chybí toaleta, kuchyň, koupelna – je možné, že výsledný odhad bude vyšší, než je reálné, a to z toho důvodu, že pro srovnání byly použity objekty, když se úspěšně obchodovaly na realitním trhu, vybavené standardně.

 

Samozřejmě je využití takové kalkulačky ceny nemovitosti silně závislé na vstupních datech – pokud uživatel kalkulačky nemovitost popíše nepřesně, výsledný odhad také nebude odpovídat reálnému stavu a hodnotě nemovitosti.

Možnost opakování odhadu

Uživatel může opakovat zadání odhadu bez omezení. Přece jen jde o automatizovaný nástroj – odhad nemovitosti online kalkulačka.

 

Důvodem opakovaného zadání může být, že uživatel očekává zpřesnění vypočtené ceny, či se snaží vypozorovat trend ve vývoji ceny, která se samozřejmě v čase mění podle toho, jak se vyvíjí realitní trh.

 

Pokud vás zajímá, jak se cena nemovitosti v čase mění, doporučujeme opakovat zadání odhadu po cca šesti měsících.
Šest měsíců je totiž dostatečná doba na to, aby se projevily všechny důležité vlivy (ekonomické i lokální), které se promítají na cenu nemovitosti.

 

Ovšem některé situace, jako například ekonomické krize, mohou cenu nemovitosti ovlivnit i dříve – v takových případech se doporučuje provést odhad každé 3 měsíce, aby bylo možné vysledovat trend poklesu cen.

 

Opakování odhadu uživatelem není nějak omezená, je však zakázáno a znemožněno strojové vytěžování této služby.

Kdekoliv v Evropě

Díky této služby je možné ocenit jakoukoliv nemovitost v zemích Střední Evropy.

 

Můžete si být jisti, že stejné metodiky jsou použity pro ocenění všech nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Rakousku, v Polsku, v Německu, postupně budeme zpřístupňovat další země Evropy.

 

Služba tak dává jasný přehled o cenách nemovitostí bez ohledu na rozdíly, které se objevují v profesních postupech odhadců, soudních znalců a realitních kanceláří v jednotlivých zemích.

 

Díky tomu lze zvažovat obchod s nemovitostmi i za hranicemi, a to bez zvýšených transakčních nákladů. Protože taková služba umožňující orientační odhad nemovitosti online zdarma je v tuto chvíli unikátní možností porovnání cenových hladin zemí v Evropě, budeme ji dále rozvíjet, tvořit cenové mapy, přineseme další služby uživatelům daných zemí.

Novinka

Služba Certimmo je novinkou na realitním trhu, která je určena pro uživatele, kteří nejsou experty v realitní oblasti a kteří nechtějí vynakládat zvýšené finanční prostředky na zjištění reálného stavu ohledně ceny nemovitostí zamýšlených k prodeji / koupi / výměně.

 

V základu je služba určena pro uspokojení zvědavosti uživatelů, a to zdarma. V rámci přesného odhadu, který stojí 25 Kč, pak dochází k dalšímu zpřesnění výsledku odhadu nemovitosti. Jsou zohledňovány další parametry a uživateli je dodán odhad nemovitosti s výslednou cenou, která má maximální pravděpodobnost v daný čas.

 

V žádném případě nenahrazuje odhad nemovitosti zpracovaný certifikovaným odhadcem či soudním znalcem. Protože odhad zohledňuje konkrétní důležité atributy nemovitosti, může se mírně lišit i od ocenění založeného na výstupu z cenové mapy.

 

Pokud chcete využít tento odhad (nejspíše ale přesný odhad za malý poplatek) pro úřední účely, pro výběrové řízení, při kontaktu s notáři, advokáty, či jinými profesemi pohybujícími se oblasti práva, které je spojené s obchodem s nemovitostmi, je nutné nejdříve tuto možnost konzultovat s protistranou, zda by takový odhad akceptovala.

 

Jak vidíte, služba Certimmo vypadá velice jednoduše, avšak skrývá se za ní mnoho tisíc hod. práce profesionálů v oblasti oceňování nemovitostí a programátorů, kteří ovládají nejnovější postupy oblasti BigData, relačních databází, AI a deep learning.

Budeme rádi, pokud tuto službu doporučíte vašim známým i neznámým lidem na internetu.

 

Pokud se vám na této službě něco líbí – řekněte to všem zde nebo zde, pokud se vám něco nelíbí – řekněte to nám.